De uitvaart

Wij stellen alles in het werk om in overleg met u de uitvaart in te vullen zoals de overledene het zou hebben gewenst. Met het oog daarop bespreken we in de dagen na het overlijden de wensen en de mogelijkheden.

Hierbij komen de volgende onderwerpen ter sprake komen:
-Uw keuzes
-Opbaren
-Begraven of Cremeren
-Het Rouwvervoer